Szapáry-Schwarz-kastély, Fegyvernek

Szapáry–Schwarz-kastély, Fegyvernek

Tervező:
Helye:
5213 Fegyvernek, Angolkert út 1.
Építés éve:
1865
Fényképek:
Kürthy Zoltán Péter

 

Az összetett alaprajzú szapárfalui kastélyt az 1861–66-os II. katonai felmérés térképe már feltüntette, és ugyanez a jellegzetes alaprajzú épület látható az 1883-as III. katonai felmérés térképén is, a rezidencia alaprajza tehát nem változott ezen két időpont között. Az bizonyos, hogy a grófi család Ybl Miklóstól (is) rendelt terveket a szapárfalui kastélyhoz, azt azonban nem tudjuk, hogy ez az 1865 körül elkészült terv megvalósult-e. (Mivel a Fővárosi Levéltár Ybl Gyűjteményében ez a terv nem maradt fenn, nem tudjuk, hogy hogyan nézett ki az építész által elképzelt épület.) Lehetséges, hogy az Ybl-tervek alapján épült kastélyt tüntette fel a II. és a III. katonai felmérés, de az is elképzelhető, hogy az építész csak a rezidencia külsejét alakította át, alaprajzát nem változtatta meg. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az említett két katonai felmérés térképén feltüntetett kastélyépület, valamint a ma álló kastélyépület helye eltér egymástól. A mostani kastélytól északra egykor kiterjedt park terült el – amelyet mára felparcelláztak és beépítettek –, a II. és a III. katonai felmérés térképei ezen park középső részén – a mai Angolkert utca – Kiserdő köz – Nyiszper utca – Kastély köz által határolt, új házakkal beépített négyszög területén – tüntették fel a rezidencia helyét. Mivel a két kastély alaprajza is teljesen eltér egymástól, feltételezhető, hogy a későbbi az 1871-től birtokos Schwarz család – mindenképpen 1883 után – lebontatta a Szapáry-féle kastélyépületet, és új rezidenciát emeltetett magának. (A hátsó homlokzat középrizalitjának terasza előtt napjainkban is látható egy füzérekkel és kartussal díszített emlékkő, amelyen az „ANNO 1938” felirat látható. Elképzelhető, hogy a ma is álló kastély akkor készült el.)

Forrás: Illés Péter, www.orczy-fegyvernek.hu