Református templom, Kolozsvár

Református templom, Kolozsvár

Tervező:
Munkatársak:
Müller Csaba műépítész
Helye:
400331 Kolozsvár, Donát utca 142.
Építés éve:
2008
Fényképek:
Müller Csaba

1994-97 között tervezte a kolozsvári Donát utcai, törökvágási református templomot. Az faburkolatú épületet uralja a négy sarkán elhelyezett négy torony, csúcsos sisakokkal. A templom fő tömegét pedig egy kupolaszerű tér adja. Makovecz Imre által készített vázlattervekből Müller Csaba készített kivitelezési tervet, az ő feladata volt a művezetés is. A templom alapkövét 1998-ban tették le, de az anyagi források szűke miatt tíz évig épült. Végül 2008. május 4-én szentelték fel.

A Makovecz Imre által készített vázlattervből Müller Csaba műépítész készített kivitelezési tervet, az ő feladata volt a művezetés is. A Donát úti református templom már a harmadik olyan erdélyi építmény, amelynek kivitelezésében együttműködik Makovecz Imrével – korábban egy református, egy római katolikus templom és egy református ravatalozó építkezésénél „bábáskodtak” együtt.

"Ezen építmények különlegessége, ami egyébként jellemző Makovecz Imre stílusára, hogy dominálnak a természetes anyagok – például a fa és a kő –, így az épületek beilleszkednek az őket körülvevő természeti környezetbe – mondta Müller Csaba. – A Donát úti református templom építésénél felhasznált faanyag egy része a Hideg-Szamos völgyéből származik (de jelentős részét Makovecz Imre küldte adományként Magyarországról). Azt is szem előtt tartottuk, hogy az épületekben majdan történő események az emberek szellemi igényeit is kielégítsék. Bármely épületnek, de főleg a templomnak erős hatással kell bírnia az emberekre. A Donát úti templom építészeti jellemzői közül megemlíteném a centrális tér-elrendezést – miszerint a székek szinte körbeveszik a szószéket istentiszteletkor –, valamint a templom közepén lévő tetővilágítást, mindezek révén az emberek fizikailag is közelebb kerülnek az eseményekhez, mint a régi alaprajzú templomoknál, ahol az istentisztelet a templom szentélyében zajlik, a gyülekezet pedig általában a templomhajóban foglal helyet. Értesüléseim szerint zsinati szinten létezik olyan elképzelés, miszerint hozzuk közelebb a gyülekezethez az eseményeket. A templomnak úgy kell hatnia az emberre, hogy az közelebb kerüljön a Megváltó által sugallt lényeghez. Fontos az, hogy a templombelsőnek hozzá kell segítenie a hívőket a magasabb rendű dolgokra, érzésekre való ráhangolódáshoz."

Forrás: www.szabadsag.ro